Badania termowizyjne

Badania termowizyjne

Badania temowizyjne Toruń i okolice

Badania termowizyjne umożliwia zobrazowanie rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni.

 Dzięki niemu możliwe jest unaocznienie kierunków przepływu ciepła, szybki przegląd dużych powierzchni, znalezienie punktowego źródła ciepła itd. Po skierowaniu kamery na jakiś obiekt, podzespół, część instalacji, budynek, linię technologiczną czy energetyczną linię przesyłową, na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu ukazuje się obraz odwzorowujący promieniowanie obiektu w podczerwieni. Wyniki tych pomiarów są prezentowane w postaci kolorowego termogramu. Wystarczy rzut oka, aby bez trudu wyłowić choćby jeden punkt o podwyższonej temperaturze.

ZALETY TERMOWIZJI:

 • wykrywanie wad technicznych obiektów i urządzeń niewidocznych „gołym okiem”,
 • zobrazowanie temperatury na powierzchni całego obiektu, a nie tylko na jego części,
 • dokładne zlokalizowanie miejsca usterki, typu: zła izolacja, przegrzanie, podwyższona temperatura, nadmierne przeciążenia,
 • całkowita nieinwazyjność – wyszukiwanie wad i usterek bez rozkuwania, rozwiercania i niepotrzebnego niszczenia obiektów czy urządzeń, bez wyłączenia instalacji z ruchu,
 • dokładność, natychmiastowe wyniki badań.

KIEDY WARTO WYKONAĆ BADANIE TERMOWIZYJNE?

Termowizja umożliwia wykrycie wad technologicznych dotyczących izolacyjności budynków. Warto takie badanie przeprowadzić np. przed planowanym zakupem nieruchomości w celu zlokalizowania ewentualnych nieprawidłowości, np. mostków termicznych, niewidocznych zawilgoceń, wycieków z instalacji centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej. Badania przeprowadzamy też przed przystąpieniem do termomodernizacji. Nic tak nie przemawia do wyobraźni jak termogram, na którym, jak na dłoni, widoczne są błędy projektowe i budowlane. Dodajmy, że pomiary najlepiej wykonać w okresie grzewczym.
termowizja1

termowizja2

termowizja3

termowizja4

termowizja5

termowizja6

termowizja7

 

Termowizja umożliwia lokalizację wycieków, nieszczelności oraz przebiegu instalacji grzewczych niewidocznych gołym okiem, znajdujących się pod tynkiem, pod podłogą lub pod ziemią. Badanie pozwala także na lokalizację miejsc złego stanu izolacji cieplnej rurociągów, pieców, kotłów oraz izolowanych kanałów ciepłowniczych. Możliwa jest także lokalizacja uszkodzeń wymurówki pieców i kominów.
Badanie termowizyjne wykrywa miejsca zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii wysokiego i niskiego napięcia oraz wszelkich złączy elektrycznych. Termowizja umożliwia wykrycie nadmiernych przeciążeń, przegrzewania się obwodów oraz styków, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do pożaru urządzeń, bądź obiektów.

Badanie termowizyjne podstawowe budynku obejmuje:

 1. 
Pomiary termowizyjne na zewnątrz budynku, które mają na celu m.in.:
  • ocenę prawidłowości przegród cieplnych, tj. ścian zewnętrznych, dachu, fundamentów, otworów okiennych i drzwiowych i wskazanie ewentualnych wad ww. przegród,
  • wykrywanie pęknięć i niejednorodności materiałów.
 2. Pomiary termowizyjne wewnątrz budynku, które przeprowadza się celem:
  • wskazania ewentualnych zawilgoceń,
  • określenia jakości izolacji stropodachu.

Przeprowadzone badanie termowizyjne (podstawowe) pozwala na:

 • znalezienie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku,
 • potwierdzenie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji,
 • sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji,
 • wskazanie miejsc, w których może powstać zagrzybienie ściany.

Badanie rozszerzone budynku dodatkowo obejmuje:

 • badanie jakości instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wykrywanie punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, izolatorów, obwodów elektrycznych,
 • sprawdzenie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych.

Przeprowadzone badanie termowizyjne (rozszerzone) dodatkowo zawiera:

 • stan instalacji c.o. i c.w.u.
 • stan instalacji elektrycznej,
 • stan instalacji nawiewno-wywiewnej ze szczególnym uwzględnieniem zawilgoceń.

Badanie przeprowadza się w obecności właściciela budynku. Wyniki sporządzane są w formie raportu, który zawiera termogramy z opisem i wnioskami.