Category Archive:Rzeczoznawstwo

Wykaz specjalności

Wykaz specjalności naszych Rzeczoznawców

104Automatyzacja procesów wytwarzania
107Eksploatacja i remonty maszyn
114Normalizacja i standaryzacja w przemyśle
203Projektowanie procesów technologicznych
215Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych
301Maszyny i urządzenia dźwigowe
303Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
314Maszyny dla przemysłu spożywczego
501Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe
503Systemy i urządzenia ciepłownicze
512Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne
709Wyposażenie okrętowe
830Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Lista Rzeczoznawców

Poniżej prezentujemy listę naszych rzeczoznawców.

Wszyscy rzeczoznawcy pracują w Toruniu, ale wykonanie ekspertyz poza Toruniem nie jest dla nich problemem.

Rzeczoznawcy SIMP

LP.Imię i NazwiskoSpecjalność
1.Andrzej Budzyński107, 512
2.Tomasz Cywiński303, 830
3.Jerzy Czaplewski501
4.Marcin Jóskowski503
5.Zygmunt Kołek215
6.Piotr Mikołajczak107
7.Ryszard Wycichowski203, 314, 830

Dyplomowani Rzeczoznawcy SIMP-ZORPOT Ośrodek w Toruniu

LP.Imię i NazwiskoSpecjalność
1.Roman Makowski104
2.Stefan Rogowski301, 709, 830
3.Stanisław Wierzbowski114