Category Archive:Usługi inne

Badania termowizyjne

Badania temowizyjne Toruń i okolice

Badania termowizyjne umożliwia zobrazowanie rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni.

 Dzięki niemu możliwe jest unaocznienie kierunków przepływu ciepła, szybki przegląd dużych powierzchni, znalezienie punktowego źródła ciepła itd. Po skierowaniu kamery na jakiś obiekt, podzespół, część instalacji, budynek, linię technologiczną czy energetyczną linię przesyłową, na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu ukazuje się obraz odwzorowujący promieniowanie obiektu w podczerwieni. Wyniki tych pomiarów są prezentowane w postaci kolorowego termogramu. Wystarczy rzut oka, aby bez trudu wyłowić choćby jeden punkt o podwyższonej temperaturze.

ZALETY TERMOWIZJI:

 • wykrywanie wad technicznych obiektów i urządzeń niewidocznych „gołym okiem”,
 • zobrazowanie temperatury na powierzchni całego obiektu, a nie tylko na jego części,
 • dokładne zlokalizowanie miejsca usterki, typu: zła izolacja, przegrzanie, podwyższona temperatura, nadmierne przeciążenia,
 • całkowita nieinwazyjność – wyszukiwanie wad i usterek bez rozkuwania, rozwiercania i niepotrzebnego niszczenia obiektów czy urządzeń, bez wyłączenia instalacji z ruchu,
 • dokładność, natychmiastowe wyniki badań.

KIEDY WARTO WYKONAĆ BADANIE TERMOWIZYJNE?

Termowizja umożliwia wykrycie wad technologicznych dotyczących izolacyjności budynków. Warto takie badanie przeprowadzić np. przed planowanym zakupem nieruchomości w celu zlokalizowania ewentualnych nieprawidłowości, np. mostków termicznych, niewidocznych zawilgoceń, wycieków z instalacji centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej. Badania przeprowadzamy też przed przystąpieniem do termomodernizacji. Nic tak nie przemawia do wyobraźni jak termogram, na którym, jak na dłoni, widoczne są błędy projektowe i budowlane. Dodajmy, że pomiary najlepiej wykonać w okresie grzewczym.
termowizja1

termowizja2

termowizja3

termowizja4

termowizja5

termowizja6

termowizja7

 

Termowizja umożliwia lokalizację wycieków, nieszczelności oraz przebiegu instalacji grzewczych niewidocznych gołym okiem, znajdujących się pod tynkiem, pod podłogą lub pod ziemią. Badanie pozwala także na lokalizację miejsc złego stanu izolacji cieplnej rurociągów, pieców, kotłów oraz izolowanych kanałów ciepłowniczych. Możliwa jest także lokalizacja uszkodzeń wymurówki pieców i kominów.
Badanie termowizyjne wykrywa miejsca zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii wysokiego i niskiego napięcia oraz wszelkich złączy elektrycznych. Termowizja umożliwia wykrycie nadmiernych przeciążeń, przegrzewania się obwodów oraz styków, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do pożaru urządzeń, bądź obiektów.

Badanie termowizyjne podstawowe budynku obejmuje:

 1. 
Pomiary termowizyjne na zewnątrz budynku, które mają na celu m.in.:
  • ocenę prawidłowości przegród cieplnych, tj. ścian zewnętrznych, dachu, fundamentów, otworów okiennych i drzwiowych i wskazanie ewentualnych wad ww. przegród,
  • wykrywanie pęknięć i niejednorodności materiałów.
 2. Pomiary termowizyjne wewnątrz budynku, które przeprowadza się celem:
  • wskazania ewentualnych zawilgoceń,
  • określenia jakości izolacji stropodachu.

Przeprowadzone badanie termowizyjne (podstawowe) pozwala na:

 • znalezienie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku,
 • potwierdzenie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji,
 • sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji,
 • wskazanie miejsc, w których może powstać zagrzybienie ściany.

Badanie rozszerzone budynku dodatkowo obejmuje:

 • badanie jakości instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wykrywanie punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, izolatorów, obwodów elektrycznych,
 • sprawdzenie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych.

Przeprowadzone badanie termowizyjne (rozszerzone) dodatkowo zawiera:

 • stan instalacji c.o. i c.w.u.
 • stan instalacji elektrycznej,
 • stan instalacji nawiewno-wywiewnej ze szczególnym uwzględnieniem zawilgoceń.

Badanie przeprowadza się w obecności właściciela budynku. Wyniki sporządzane są w formie raportu, który zawiera termogramy z opisem i wnioskami.

Kursy na operatora wózka widłowego

Kurs – operator wózka widłowego Toruń i okolice.

Kursy – operatora wózka widłowego są jedną z głównych ofert ZORPOT.

Przygotujemy Cię do obsługi wózków spalinowych, gazowych i elektrycznych. Nasze kursy na operatora wózka widłowego gwarantują uzyskanie uprawnień do operowania wózkami jezdniowymi niezależnie od:

 • udźwigu,
 • wysokości podnoszenia
 • czy też sposobu napędu

a także uprawnienia do wymiany butli z gazem LPG.
Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom Klienta przeprowadzamy szkolenia indywidualnie lub w grupach – wszystko po to aby było Państwu wygodnie i aby skutecznie przekazać wiedzę.
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie typy wózków łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych. Zaświadczenia wydane są na oficjalnych drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W siedzibie ZORPOT przy ulicy Żeglarskiej 24 w Toruniu przeprowadzamy również egzaminy UDT. Przygotowujemy do nich w pełni profesjonalny sposób, omawiając zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i szkoląc umiejętności praktyczne naszych Kursantów.

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom szkolenia na wózki widłowe:

• ukończone 18 lat,
• przystąpienie do badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia o sprawności i braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem,
• ukończona szkoła podstawowa.

INFORMACJE I ZAPISY:
Bezpośrednio w siedzibie:
SIMP-ZORPOT Oddział w Toruniu
ul. Żeglarska 26
tel./fax (56) 622-49-82
E-mail: 
biuro@zorpot-simp.pl
r.wycichowski@op.pl
r.wycichowski@zorpot-simp.pl

lub za pomocą formularza:
kontakt

Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne Toruń i okolice

Świadectwa energetyczne budynku

– to dokument oficjalnie uznany przez kraje członkowskie UE lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej budynku. Ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika z postanowień unijnych i do polskiego prawa został wprowadzony z początkiem 2009 roku poprzez nowelizację prawa budowlanego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą, która weszła w życie 9 marca 2015 r. właściciele bądź zarządcy nieruchomości, którzy chcą ją sprzedać albo wynająć, mają obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nowe przepisy znoszą jednak obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla domów budowanych na własny użytek.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane także w przypadku obiektów użyteczności publicznej – dokładniej budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach należy ponadto w widocznym miejscu umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia dotyczy także budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności i dla których wykonano takie świadectwa.

Zapisy nowej ustawy wprowadzają także zmiany w zakresie obowiązkowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach.
świadectwo energetyczne
Do przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebny jest:

 • projekt budowlany,
 • projekt instalacji c.o. i c.w.u.,
 • dane techniczne kotła c.o. i zasobnika c.w.u.,
 • aprobata techniczna lub inna dokumentacja ze współczynnikiem przenikania ciepła U dla stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, drzwi wejściowych do lokali, materiałów izolacyjnych, materiałów konstrukcyjnych,
 • wizja lokalna w ocenianym budynku.

WIĘCEJ INFORACJI:

SIMP-ZORPOT Oddział w Toruniu
ul. Żeglarska 26
tel./fax (56) 622-49-82
E-mail:
biuro@zorpot-simp.pl
r.wycichowski@op.pl
r.wycichowski@zorpot-simp.pl