Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne Toruń i okolice

Świadectwa energetyczne budynku

– to dokument oficjalnie uznany przez kraje członkowskie UE lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej budynku. Ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika z postanowień unijnych i do polskiego prawa został wprowadzony z początkiem 2009 roku poprzez nowelizację prawa budowlanego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą, która weszła w życie 9 marca 2015 r. właściciele bądź zarządcy nieruchomości, którzy chcą ją sprzedać albo wynająć, mają obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nowe przepisy znoszą jednak obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla domów budowanych na własny użytek.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane także w przypadku obiektów użyteczności publicznej – dokładniej budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach należy ponadto w widocznym miejscu umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia dotyczy także budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności i dla których wykonano takie świadectwa.

Zapisy nowej ustawy wprowadzają także zmiany w zakresie obowiązkowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach.
świadectwo energetyczne
Do przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebny jest:

  • projekt budowlany,
  • projekt instalacji c.o. i c.w.u.,
  • dane techniczne kotła c.o. i zasobnika c.w.u.,
  • aprobata techniczna lub inna dokumentacja ze współczynnikiem przenikania ciepła U dla stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, drzwi wejściowych do lokali, materiałów izolacyjnych, materiałów konstrukcyjnych,
  • wizja lokalna w ocenianym budynku.

WIĘCEJ INFORACJI:

SIMP-ZORPOT Oddział w Toruniu
ul. Żeglarska 26
tel./fax (56) 622-49-82
E-mail:
biuro@zorpot-simp.pl
r.wycichowski@op.pl
r.wycichowski@zorpot-simp.pl