Wykaz specjalności

Wykaz specjalności

Wykaz specjalności naszych Rzeczoznawców

104Automatyzacja procesów wytwarzania
107Eksploatacja i remonty maszyn
114Normalizacja i standaryzacja w przemyśle
203Projektowanie procesów technologicznych
215Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych
301Maszyny i urządzenia dźwigowe
303Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
314Maszyny dla przemysłu spożywczego
501Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe
503Systemy i urządzenia ciepłownicze
512Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne
709Wyposażenie okrętowe
830Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów